Disaster Recovery as a Service(Acronis Hosted)

Datasheet

H πρόκληση
Για τις περισσότερες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η δημιουργία, εκπόνηση και διαχείριση μιας DRaaS στρατηγικής αποτελεί πρόκληση. Η διασφάλιση της συνεχούς και εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με την απαραίτητη πλέον συμμόρφωση με τον Γενικό Κανόνα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαιτεί πόρους και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που αποτελούν τροχοπέδη για το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ΙΤ μεταπωλητές, τεχνικοί σύμβουλοι και integrators κατανοώντας και εξυπηρετώντας την ανάγκη για DRaaS στην αγορά αντιμετωπίζουν από το presales στάδιο την πρόκληση ενός εξαιρετικά σύνθετου έργου λόγω των υψηλών επιπέδων δυσκολίας και τεχνικής κατάρτισης που απαιτούνται.

Τα τρία θεμελιώδη προβλήματα στην παροχή DRaaS λύσεων συνοψίζονται στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, την ανάγκη για υψηλά επίπεδα τεχνικής κατάρτισης και τέλος τον συνδυασμό των δύο παραπάνω ώστε να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη λύση την οποία μπορούν να προσφέρουν IT επαγγελματίες στην αγορά.

H λύση

Η Disaster Recovery (Acronis Hosted) υπηρεσία της interworks.cloud είναι μία ολοκληρωμένη εύχρηστη, ready-to-use λύση η οποία αξιοποιεί και στηρίζεται στην φιλοσοφία και τεχνολογία του  Acronis Backup Cloud. Εξασφαλίζει businesscontinuity προστατεύοντας τα workloads της επιχείρησης. Σε περίπτωση ανάγκης ο όγκος των εργασιών προστατεύεται με άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων που τα διαχειρίζονται στο cloud. Η ανάκτηση τους έκτοτε είναι εφικτή σε οποιοδήποτε παρόμοιο ή όχι hardware. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί και on-premise και σε cloudservers.

Η λύση DisasterRecovery (AcronisHosted) της interworks.cloud σας προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:

 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης με υψηλή διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων η οποία επιτρέπει τη γρήγορη ανάκτηση δεδομένων και συστημάτων σε ένα ασφαλές περιβάλλον cloud.
 • Μία ολοκληρωμένη easy-to-use λύση που δεν απαιτεί τεχνική κατάρτιση από τον χρήστη για την έναρξη των εργασιών ανάκτησης.
 • Υποστήριξη σε όλες τις δημοφιλείς λύσεις λογισμικού και hardware όπως, διακομιστές Windows, Linux, VMs, hypervisors και εφαρμογές της Microsoft.
 • Επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών αποκατάστασης πολλαπλών συστημάτων προς το περιβάλλον cloud με την εκμετάλλευση του runbooksfeature -τεχνικού χαρακτηριστικού- που ενεργοποιεί αυτοματοποιημένα σενάρια για την αποκατάσταση καταστροφών.
 • Ανάκτηση και αποκατάσταση δεδομένων και ζημιών στην σωστή σειρά εξασφαλίζοντας την απαλοιφή τυχόν προβλημάτων που οφείλονται στην αλληλουχία συνδέσεων και αλληλεξάρτηση μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου (failovertesting) για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας και ακεραιότητας του πλάνου αποκατάστασης/ανάκτησης με την χρήση αυτοματοποιημένων σεναρίων (runbooks) σε περιβάλλον δοκιμών που είναι απομονωμένο από αυτό της παραγωγής.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων και επενδύσεων σε DR τεχνικές υποδομές και λογισμικό. Με την υπηρεσία DisasterRecovery της interworks.cloud μία επιχείρηση επιβαρύνεται με συγκεκριμένα μηνιαία κόστη για τον αποθηκευτικό χώρο που έχει δεσμεύσει, έχοντας έτσι απόλυτο έλεγχο των οικονομικών και του budget της. Αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά τις οποίες η ανάκτηση-αποκατάσταση ζημιών απαιτεί μεγάλη υπολογιστική δύναμη και πόρους τα παραπάνω κόστη θα προσαρμοστούν αναλόγως σε τιμές μονάδας που ο πελάτης θα γνωρίζει εκ των προτέρων.
 • Προσαρμογή του RecoveryPointObjective (RPO) σε κάθε σημαντική εφαρμογή, λογισμικό και σύνολο δεδομένων, έτσι ώστε το πλάνο ανάκτησης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία και να επαναφέρει όλους τους κρίσιμους επαγγελματικούς όγκους εργασίας στο cloud. Με την επιλογή αυτή, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης της πιο πρόσφατης έκδοσης κρίσιμων δεδομένων πρόσβασης στο πιο πρόσφατο αντίγραφο.

Οφέλη

Μία έξυπνα δομημένη λύση που εγγυάται την εύρυθμη και συνεχή λειτουργία μιας επιχείρησης με βασικούς πυλώνες την αξιοπιστία, τα χαμηλά κόστη και την ευχρηστία.

 • ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΣΤΗ
  Οι υπηρεσίες disasterrecovery είναι πλέον “προσβάσιμες” για πελάτες και επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν. Εκμηδενίζονται οι  δαπανηρές επενδύσεις που απαιτούν αρχικό κεφάλαιο σε εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας μια οικονομική υποδομή cloud, άμεσα και όποτε χρειάζεται.
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
  Η αξιοπιστία και δυνατότητες του cloud εξασφαλίζουν την κανονική και ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης  από φυσικούς και όχι μόνο κινδύνους και ζημίες. Παράλληλα οι πελάτες σας έχουν την δυνατότητα να στρέψουν την προσοχή, ενέργεια και πόρους τους στην κερδοφορία των επιχειρήσεων τους.
 • EYKΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Mε την χρήση του cloud η ανάγκη για πολλαπλούς μηχανισμούς failover, η πολυπλοκότητα, τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε hardware και λογισμικό αποτελούν πλέον πρόβλημα του παρελθόντος.
 • ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
  Ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάκτησης και αποκατάστασης των δεδομένων.
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ TESTING
  Διαχωρισμός των “crashtests” με την χρήση των runbooks (αυτοματοποιημένων σεναρίων) σε απομονωμένο περιβάλλον του δικτύου ώστε να αποτραπούν τυχόν παρεμβολές και να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών disasterrecovery.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Προστασία των δεδομένων σε εικονικό και φυσικό Windows και Linux εξοπλισμό, διακομιστές τύπου MicrosoftHyper-V, VMwarevSphere και λογισμικό όπως MicrosoftExchange και MicrosoftActiveDirectory.

Οφέλη

Μία έξυπνα δομημένη λύση που εγγυάται την εύρυθμη και συνεχή λειτουργία μιας επιχείρησης με βασικούς πυλώνες την αξιοπιστία, τα χαμηλά κόστη και την ευχρηστία.

 • ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΣΤΗ
  Οι υπηρεσίες disasterrecovery είναι πλέον “προσβάσιμες” για πελάτες και επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν. Εκμηδενίζονται οι  δαπανηρές επενδύσεις που απαιτούν αρχικό κεφάλαιο σε εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας μια οικονομική υποδομή cloud, άμεσα και όποτε χρειάζεται.
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
  Η αξιοπιστία και δυνατότητες του cloud εξασφαλίζουν την κανονική και ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης  από φυσικούς και όχι μόνο κινδύνους και ζημίες. Παράλληλα οι πελάτες σας έχουν την δυνατότητα να στρέψουν την προσοχή, ενέργεια και πόρους τους στην κερδοφορία των επιχειρήσεων τους.
 • EYKΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Mε την χρήση του cloud η ανάγκη για πολλαπλούς μηχανισμούς failover, η πολυπλοκότητα, τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε hardware και λογισμικό αποτελούν πλέον πρόβλημα του παρελθόντος.
 • ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
  Ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάκτησης και αποκατάστασης των δεδομένων.
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ TESTING
  Διαχωρισμός των “crashtests” με την χρήση των runbooks (αυτοματοποιημένων σεναρίων) σε απομονωμένο περιβάλλον του δικτύου ώστε να αποτραπούν τυχόν παρεμβολές και να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών disasterrecovery.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Προστασία των δεδομένων σε εικονικό και φυσικό Windows και Linux εξοπλισμό, διακομιστές τύπου MicrosoftHyper-V, VMwarevSphere και λογισμικό όπως MicrosoftExchange και MicrosoftActiveDirectory.

Η λύση Disaster Recovery (Acronis Hosted) τηςinterworks.cloud περιλαμβάνει:

Primary Product

50 GBs Disaster Recovery χώρου

1 ΙP διεύθυνση

16 Compute Points

Διαθέσιμα Add-ons

Χώρος Disaster Recovery (ανά GB)

Extra διεύθυνση IP
(ανά διεύθυνση IP)

Διαθέσιμα προϊόντα (One-time)

ComputePoints (απαραίτητα όταν γίνεται χρήση των υπολογιστικών πόρων σε tests ή αποκατάσταση του παραγωγικού περιβάλλοντος)

Αρχικό setup της υπηρεσίας (απαραίτητο κατά την αρχική αγοράς του προϊόντος)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

interworks.cloud DRaaS (Acronis Hosted)

Αποθηκευτικός χώρος 50 GB
Διευθύνσεις ΙP 1
Υπολογιστικοί πόροι Disaster Recovery – Compute points 16
Ασφάλεια σε φυσικούς και εικονικούς όγκους εργασιών
Αυτοματοποιημένα σενάρια αποκατάστασης ζημιών (runbooks)
Παρακολούθηση εργασιών
Αυτοματοποιημένα tests για τις σημαντικότερες και συχνότερες περιπτώσεις καταστροφής που χρήζουν αποκατάσταση
Περιβάλλον εργασίας drag-and-drop
Ενιαίο περιβάλλον εργασίας (web console) για όλες τις κύριες ενέργειες DR
Αντιγραφή σε επίπεδο application σε διακομιστές cloud
Αντιγραφή σε επίπεδο backup του παραγωγικού περιβάλλοντος
Άμεση ανάκτηση σε περιβάλλον αποκατάστασης cloud
Επέκταση του τοπικού δικτύου σε περιβάλλον αποκατάστασης cloud
Υποστήριξη κρυπτογραφημένων αντιγράφων ασφαλείας
Υποστήριξη πολλαπλών δικτύων
Εγκατάσταση και λειτουργία χωρίς VPN
Πολλαπλά χρονικά σημεία ανάκτησης δεδομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας!