Αναδιάταξη καμπίνας rack με πολύ υψηλές απαιτήσεις Linde Hellas Project εγκατάσταση Θεμελιακής Γείωσης Εργοστάσιο Παραγωγής Καλλυντικών Εγκατάσταση χαλύβδινης ταινίας διαστάσεων 30 χ 3,5 mm θερμά επιψευδαργυρωμένης (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2 στο σιδηρό οπλισμό εντός στα εξωτερικά περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια των πέδιλων του κτιρίου ή στα τοιχία θεμελίων σε μορφή κλειστού δακτυλίου. Εγκατάσταση χαλύβδινη … Continue reading Τα έργα μας
COMPUTELL ELECTRIC | Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Έχοντας έρθει αντιμέτωποι με μια ευρεία γκάμα ηλεκτρολογικών εργασιών και προβλημάτων, η εταιρεία μας “COMPUTELL ELECTRIC” η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην Σταυρούπολη, μπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρας οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία εξυπηρετώντας άμεσα όλη την Ελλάδα. Η μακροχρόνια πορεία μας στον χώρο των ηλεκτρολογικών … Continue reading Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες