Ως μέσω θεώρησης των στοιχείων ο φορολογικός μηχανισμός στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκε το 2002 ,
από εκείνη την χρονιά έως και σήμερα η εταιρία μας Υποστηρίζει και εμπορεύεται τους ποιο αξιόπιστους φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) στην αγορά με την πλήρη υποστηρίξει τους και την εναρμονίσει τους με τα προγράμματα ERP και της επιχειρήσεις.

Διασφάλιση αυθεντικότητας & ακεραιότητας συναλλαγών

Οι νέοι φορολογικοί μηχανισμοί της RBS -Signet Proline, έχουν προβλεφθεί όλες εκείνες οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, προκειμένου το παραγόμενο αποτέλεσμα του συνδυασμού της λειτουργίας του μηχανισμού και του λογισμικού υποστήριξή του (Driver A & B), να διασφαλίζει με τον πλέον πειστικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο, την Αυθεντικότητα του αποστολέα και την Ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε παραστατικού.
Με την εφαρμογή του νόμου καταργείται η θεώρηση των μηχανογραφικών στοιχείων και δεν θα χρειάζεται πλέον η διαφύλαξη αντιτύπων σε χαρτί.
Όλες οι επιχειρήσεις που θα εκδίδουν φορολογικά στοιχεία με μηχανογραφικό τρόπο πρέπει να προμηθευτούν απαραίτητα φορολογικό μηχανισμό.
Τύποι φορολογικών μηχανισμών
Οι φορολογικοί μηχανισμοί διακρίνονται σε “τύπου Α” και “τύπου Β”.
Οι τύπου Α συνοδεύονται από software που είναι κατάλληλο για όλα τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, και μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και μετά την αντικατάσταση του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης.
Οι μηχανισμοί τύπου Β δεν συνοδεύονται από δικό τους software, διότι αυτό εμπεριέχεται στο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης για το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης πρέπει να αντικατασταθεί.
Προμήθεια και εγκατάσταση
Η Computell εδώ και 20 χρόνια εγκαθιστά και υποστηρίζει φορολογικούς μηχανισμούς, για χρήση σε μια θέση εργασίας, ή περισσότερων σε περιβάλλον δικτύου επιτρέποντας την ταυτόχρονη έκδοση παραστατικών, ακόμα και εάν οι θέσεις εργασίας βρίσκονται εκτός της επιχείρησης.
Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες προσφέρουν τόσο τεχνική εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης, όσο και την εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και προστασίας των αρχείων που δημιουργούνται κατά την έκδοση των παραστατικών, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τον νόμο.

RBS 101-NET

Ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών

 • Σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία
 • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και εκπαίδευση παραστατικού(Wizard)
 • Εγκατάσταση & λειτουργία σε OS: Windows XP/VISTA/Windows7/Windows 8 & 8.1
 • Μετατροπή κωδικοσελίδας ανάλογα με τα δεδομένα ανίχνευσης (737-ELOT928/ ELOT928-737)
 • Μηχανισμός αυτόματης ανίχνευσης & κατάληψης δεδομένων σήμανσης απο διαφορετικούς τύπους αρχείων (RAW/ESC POS/XPS/PDF/EMF).
 • Δυνατότητα μετατροπής & εκτύπωσης αρχείων κειμένου σε γραφικό τύπο σελίδας Α4 και διαμόρφωσης της με προσθήκη λογότυπου.
 • Υποστήριξη εφαρμογών DOS/Windows και αυτόματη κατάληψη θυρών επικοινωνίας LPT1/LPT2/COM1/COM2
 • Αποθήκευση και επανεκτύπωση παραστατικών μέσω ευρετηρίου ημερομηνίας και υπογραφής παραστατικού.
 • Δοκιμαστική λειτουργία για έλεγχο πριν την εγκατάσταση.
 • Αυτόματη αποθήκευση όλων των αρχείων κατά σειριακό αριθμό συσκευής και Α/Α αναφοράς Ζ
 • Εξελιγμένος μηχανισμός εύρεσης εμφάνισης και προώθησης παραστατικού για εκτύπωση
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης σήμανσης και εκτύπωσης παραστατικών
 • Δυνατότητα προσαρμογής κωδικοσελίδας εκτός των standards
 • Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης σήμανσης και αποθήκευσης αρχείου υπογραφής σε προκαθορισμένο κατάλογο και με ονοματοδοσία ταυτόσημη με το αρχικό.
  Δυνατότητα διευθυνσιοδότησης διαφορετικών τύπων καταληφθέντων παραστικών σε διαφορετικούς προορισμούς εκτύπωσης.
  Υποστήριξη Web & Mobile εφαρμογών (HTML/HTML5) μέσω Web Sockets με την έκδοση RBS 101NET | SD |Web Sockets
  Και πολλές άλλες ευκολίες και δυνατότητες που αφενός εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα του αποστολέα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του παραστατικού(σε συμφωνία με τον νέο ΚΦΑΣ) και αφετέρου παρέχουν ευελιξία και αξιοπιστία στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

RBS 101-NET/SD

 • Σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία
 • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και εκπαίδευση παραστατικού(Wizard)
 • Εγκατάσταση & λειτουργία σε OS: Windows XP/VISTA/Windows7/Windows 8 & 8.1
 • Μετατροπή κωδικοσελίδας ανάλογα με τα δεδομένα ανίχνευσης (737-ELOT928/ ELOT928-737)
 • Μηχανισμός αυτόματης ανίχνευσης & κατάληψης δεδομένων σήμανσης απο διαφορετικούς τύπους αρχείων (RAW/ESC POS/XPS/PDF/EMF).
 • Δυνατότητα μετατροπής & εκτύπωσης αρχείων κειμένου σε γραφικό τύπο σελίδας Α4 και διαμόρφωσης της με προσθήκη λογότυπου.
 • Υποστήριξη εφαρμογών DOS/Windows και αυτόματη κατάληψη θυρών επικοινωνίας LPT1/LPT2/COM1/COM2
 • Αποθήκευση και επανεκτύπωση παραστατικών μέσω ευρετηρίου ημερομηνίας και υπογραφής παραστατικού.
 • Δοκιμαστική λειτουργία για έλεγχο πριν την εγκατάσταση.
 • Αυτόματη αποθήκευση όλων των αρχείων κατά σειριακό αριθμό συσκευής και Α/Α αναφοράς Ζ
 • Εξελιγμένος μηχανισμός εύρεσης εμφάνισης και προώθησης παραστατικού για εκτύπωση
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης σήμανσης και εκτύπωσης παραστατικών
 • Δυνατότητα προσαρμογής κωδικοσελίδας εκτός των standards
 • Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης σήμανσης και αποθήκευσης αρχείου υπογραφής σε προκαθορισμένο κατάλογο και με ονοματοδοσία ταυτόσημη με το αρχικό.
 • Δυνατότητα διευθυνσιοδότησης διαφορετικών τύπων καταληφθέντων παραστικών σε διαφορετικούς προορισμούς εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη Web & Mobile εφαρμογών (HTML/HTML5) μέσω Web Sockets με την έκδοση RBS 101NET | SD |Web Sockets
 • Και πολλές άλλες ευκολίες και δυνατότητες που αφενός εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα του αποστολέα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του παραστατικού(σε συμφωνία με τον νέο ΚΦΑΣ) και αφετέρου παρέχουν ευελιξία και αξιοπιστία στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

RBS 101-NET/SD/WEB SOCKETS

 • Σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία
 • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και εκπαίδευση παραστατικού(Wizard)
 • Εγκατάσταση & λειτουργία σε OS: Windows XP/VISTA/Windows7/Windows 8 & 8.1
 • Μετατροπή κωδικοσελίδας ανάλογα με τα δεδομένα ανίχνευσης (737-ELOT928/ ELOT928-737)
 • Μηχανισμός αυτόματης ανίχνευσης & κατάληψης δεδομένων σήμανσης απο διαφορετικούς τύπους αρχείων (RAW/ESC POS/XPS/PDF/EMF).
 • Δυνατότητα μετατροπής & εκτύπωσης αρχείων κειμένου σε γραφικό τύπο σελίδας Α4 και διαμόρφωσης της με προσθήκη λογότυπου.
 • Υποστήριξη εφαρμογών DOS/Windows και αυτόματη κατάληψη θυρών επικοινωνίας LPT1/LPT2/COM1/COM2
 • Αποθήκευση και επανεκτύπωση παραστατικών μέσω ευρετηρίου ημερομηνίας και υπογραφής παραστατικού.
 • Δοκιμαστική λειτουργία για έλεγχο πριν την εγκατάσταση.
 • Αυτόματη αποθήκευση όλων των αρχείων κατά σειριακό αριθμό συσκευής και Α/Α αναφοράς Ζ
 • Εξελιγμένος μηχανισμός εύρεσης εμφάνισης και προώθησης παραστατικού για εκτύπωση
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης σήμανσης και εκτύπωσης παραστατικών
 • Δυνατότητα προσαρμογής κωδικοσελίδας εκτός των standards
 • Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης σήμανσης και αποθήκευσης αρχείου υπογραφής σε προκαθορισμένο κατάλογο και με ονοματοδοσία ταυτόσημη με το αρχικό.
 • Δυνατότητα διευθυνσιοδότησης διαφορετικών τύπων καταληφθέντων παραστικών σε διαφορετικούς προορισμούς εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη Web & Mobile εφαρμογών (HTML/HTML5) μέσω Web Sockets με την έκδοση RBS 101NET | SD |Web Sockets
 • Και πολλές άλλες ευκολίες και δυνατότητες που αφενός εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα του αποστολέα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του παραστατικού(σε συμφωνία με τον νέο ΚΦΑΣ) και αφετέρου παρέχουν ευελιξία και αξιοπιστία στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Φορολογικός Μηχανισμός Σήμανσης - PROLINE SIGNNET

Περιγραφή

Η τεχνολογική υπεροχή του SIGNNET PROLINE αποτελεί την κορυφαία επιλογή για κάθε επιχείρηση για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων.Ο φορολογικός μηχανισμός SIGNNET PROLINE προσφέρει πολλαπλούς τρόπους δημιουργίας αρχείων φορολογικών δεδομένων, δυνατότητα προβολής, εκτύπωσης αλλά και εξαγωγής των φορολογικών αχείων από το χρήστη καθώς και συμβατότητα με μεγάλα customized ERP. Χαρακτηριστικά του είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία χάρη στους πολλαπλούς ελέγχους για διασφάλιση ορθής δημιουργίας αρχείων φορολογικών δεδομένων και στην αυτόματη αποστολή αρχείων μετά τη λήψη του Ζ, δίνοντας και τη δυνατότηταχειροκίνητης αποστολής από το χρήστη.
Η τεχνολογική υπεροχή του SIGNET PROLINE σε συνδυασμό με το πιο ευέλικτο λογισμικό υποστήριξης Signature processor 2 (τύπου Α), αποτελούν την κορυφαία επιλογή κάθε επιχείρησης για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων

ALGOBOX NET II

Χαρακτηριστικά οδηγού Τύπου Α

 • Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως Dos, windows, Unix καθώς & stand alone & web-based εφαρμογές
 • Συμβατότητα με όλους τους τύπους εκτυπωτών (laser, dot matrix, inkjet, receipt, usb, parallel, serial, network κ.α.)
 • Υποστηρίζει επανεκτύπωση παραστατικών
 • Αυτόματη έκδοση Ζ και αυτόματη δημιουργία backup των φορολογικών αρχείων
 • Υποστήριξη FTP
 • Αποστολή διαφορετικών παραστατικών σε διαφορετικούς εκτυπωτές
 • Μετατροπή draft εκτύπωσης σε graphic μέσω σχεδιασμού φόρμας
 • Αυτοματοποίηση λειτουργιών κατά την εκτύπωση παραστατικού

Χαρακτηριστικά οδηγού τύπου Β

 • Εύκολη ενσωμάτωση του driver μέσα στο πρόγραμμά σας
 • Εύχρηστη βιβλιοθήκη για τον έλεγχο του Algobox (λίγες γραμμές κώδικα αρκούν για να δώσετε σήμανση στα παρασταστικά σας)

Ζητήστε την γνώμη μας!